Stasė - noriai bendrauja ir mielai dalinasi savo karčia gyvenimo patirtimi, senatvėje liko vienui viena savo kukliame 15 kv. m. būste su avarinės būklės stogu. Dienos ilgos ir pilkos, nes dėl senatvinių problemų nelabai gali išeiti į lauką ir pasivaikčšioti, tad pasaulį labai norėtų pažinti per naują televizorių kuris viską rodytų ryškesnėmis spalvomis ir gerokai detaliau.
  • televizorius
Svajonė jau pildoma