Senolė Zina šiemet atšventė savo 80 jubiliejų, vis dar labai šviesaus ir guvaus proto senolė labai nuoširdi. Deja itin mažos pensijos užtenka tik vaistams ir mokesčiui už būstui, todėl labiausiai Zitai reikėtų kuklią buitį papildysiančių daiktų:
Svajonė jau pildoma